KESKUSKAUPPAKAMARI 20190829 Kuva Liisa Takala. Erkko Meri. WTC, Helsinki.

Ilmoituskanava suojaa väärinkäytöksistä ilmoittajaa

Whistleblowing-direktiivi velvoittaa yritykset ja muut organisaatiot perustamaan ilmoituskanavan, jonka kautta esimerkiksi työntekijät ja alihankkijat voivat ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä tai epäeettisestä toiminnasta esimerkiksi omassa työyhteisössään.

Ilmoituskanavan on mahdollistettava turvallinen ilmoittaminen ilman, että ilmoittajan henkilöllisyys paljastuu. Ilmoituskanavan tulee taata ilmoittavan henkilön tietojen luottamuksellisuus sekä estää muiden kuin valtuutettujen henkilöstön jäsenten pääsy tietoihin. Yrityksen onkin nimettävä ilmoituskanavan toiminnasta vastaava henkilö tai yksikkö.

Ilmoittavaan henkilöön ei saa kohdistaa vastatoimia.

Mitä vastatoimet tarkoittavat?

Vastatoimella tarkoitetaan mitä tahansa työn yhteydessä tapahtuvaa suoraa tai epäsuoraa tekoa tai laiminlyöntiä, joka aiheuttaa ilmoittajalle perusteettomia haitallisia seurauksia ja mikä johtuu siitä, että ilmoittaja on tehnyt ilmoituksen.

Vastatoimi voi olla esimerkiksi lomautus, irtisanominen, työtehtävien vaihtaminen, siirtäminen muihin tehtäviin, palkanalennus, pakottaminen tai pelottelu, syrjintä tai koulutukseen pääsyn estäminen.

Vastatoimet ovat kiellettyä, jos ne johtuvat ilmoituksesta ja ne kohdistuvat ilmoittavaan henkilöön aiheuttaen perusteetonta haittaa.

Ilmoituskanava.fi on luotettava ilmoitusten hallinnointipalvelu

Keskuskauppakamarin tarjoaman Ilmoituskanava-palvelun avulla yritys voi tarjota työntekijöilleen ja muille ilmoittajille luotettavan ja helppokäyttöisen kanavan ilmoitusten tekemiseen. Ilmoituksia vastaanottavat henkilöt voivat hallinnoida ja käsitellä ilmoituksia helposti. Kanava täyttää direktiivin asettamat vaatimukset koskien turvallisuutta ja ilmoittajan henkilöllisyyden salassa pysymistä.

Hyödyllisiä linkkejä

EUR-Lex: Whistleblowing-direktiivi

Oikeusministeriön hankesivu

Haluatko lisätietoja Ilmoituskanavasta?

Ota yhteyttä meihin!