Alisa Pankin ilmoituskanava

Alisa Pankissa on käytössä Keskuskauppakamarin Ilmoituskanava-palvelu, jonka kautta kuka tahansa voi tehdä turvallisesti ja nimettömästi ilmoituksen epäeettisestä menettelystä tai väärinkäytöksestä, kuten epärehellisestä tai lainvastaisesta toiminnasta.

 

intro image

Palvelun käyttöönoton taustalla on EU:n ilmoittajansuojeludirektiivin pohjalta voimaan astunut ilmoittajansuojelulaki, joka velvoittaa vähintään 50 henkilön organisaatioita tarjoamaan väylän väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen.

Keskuskauppakamari valikoitui Alisa Pankin kumppaniksi, koska Keskuskauppakamari nähtiin luotettavaksi palveluntarjoajaksi, jonka Ilmoituskanava-palvelu auttoi täyttämään hyvin lain vaatimukset. Lisäksi palvelun käyttökokemus koettiin sujuvaksi sekä sen implementointi oli helppoa ja nopeaa.

Tärkeä osa riskienhallintaa

Ilmoituskanavan tarjoaminen mahdollistaa väärinkäytösten varhaisen havaitsemisen, mikä auttaa yritystä puuttumaan mahdolliseen ongelmaan nopeasti. Mitä kauemmin väärinkäytös jatkuu, sitä suuremmat vahingot kyseinen toiminta voi aiheuttaa.

Reagointi väärinkäytösepäilyihin nopeasti ja asianmukaisesti voi auttaa välttämään myös oikeudellisia seuraamuksia, joita saattaa syntyä, jos väärinkäytöksiä ei käsitellä ja hoideta asianmukaisesti yrityksessä.

”Koemme ilmoituskanavan tärkeäksi osaksi riskienhallintaa. Palvelu auttaa meitä havaitsemaan ja puuttumaan mahdollisiin väärinkäytöksiin ajoissa. Väärinkäytösepäilyjen tehokas käsittely auttaa suojelemaan yrityksen luotettavaa mainetta, joka on tärkeää jokaiselle brändille ja erityisesti pankille”, kertoo Piia Vuoti, Alisa Pankin lakiasiainjohtaja.

”Luottamuksellinen kanava väärinkäytösepäiltyjen ilmoittamiseen edistää myös luotettavaa yrityskulttuuria organisaatiossa. Työntekijöille on tärkeää voida raportoida turvallisesti mahdollisesta epäilyttävästä toiminnasta”, Vuoti jatkaa.

Alisa Pankki

Alisa Pankki on suomalainen digitaalinen pankki, joka tarjoaa kuluttajille ja yrityksille arjen pankkipalvelut totuttua helpommin ja nopeammin verkossa. Pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu laskurahoitus on pankin yksi tunnetuimpia palveluita. Alisa Pankki perustettiin 2022, kun Fellow Finance yhdistyi Evli Pankin talletuspankkitoimintaa jatkavan yhtiön kanssa.