Monipuoliset ominaisuudet

Ilmoituskanava-palvelu on alusta organisaationne väärinkäytösilmoitusten keräämiseen ja vuoropuheluun ilmoittajan kanssa. Kanavan kautta ilmoitusten vastaanottajat voivat kysyä ilmoittajalta lisäkysymyksiä ja tiedottaa tälle suoritetuista toimenpiteistä. Ilmoituskanava tarjoaa helpon ja tietoturvallisen väylän ilmoitusten vastaanotolle, kommunikaatiolle ilmoittajien kanssa ja ilmoitusten suoraviivaiselle käsittelylle.

Anonyymit ilmoitukset

Ilmoituskanavan kautta henkilöstönne ja sidosryhmänne saavat mahdollisuuden jättää nimettömiä tai nimellisiä ilmoituksia organisaationne toiminnasta. Ilmoitukset voivat koskea ilmoittajan havaitsemia tai epäilemiä rikkomuksia, epäkohtia tai väärinkäytöksiä.


Keskustelu ilmoittajan kanssa

Ilmoituksen lähettämisen jälkeen käsittelijä ja ilmoittaja voivat keskustella luottamuksellisesti viestitoiminnolla. Ilmoittajalta voidaan pyytää lisätietoa tapahtuneesta ja hänelle voidaan tiedottaa sisäisen tutkinnan tuloksista. Keskustelu voidaan käydä tarvittaessa paljastamatta kummankaan osapuolen henkilöllisyyttä.


Monipuoliset ilmoituslomakevaihtoehdot

Ilmoituslomake voi olla lyhyt tai pitkä organisaationne tarpeiden mukaisesti. Ilmoituskanavassa voi myös olla joko yksi tai useita erilaisia ilmoituslomakkeita. Useaa lomaketta voi käyttää esimerkiksi silloin, jos ilmoituslomakkeilla halutaan kysyä eri asioita tai jos halutaan ohjata ilmoitukset eri henkilöille aihe- tai organisaatiokohtaisesti.


Tietoturva ja tietosuoja keskiössä

Ilmoitusten ehdottoman luottamuksellisuuden varmistamiseksi palvelun tietoturvaan on panostettu niin teknisten tietoturvaratkaisujen avulla kuin ylläpidollisten ja hallinnollisten prosessien tarkalla suunnittelulla. Keskuskauppakamari vastaa kaikista palvelun ylläpitoon, hallinnointiin ja kehitykseen liittyvistä seikoista. Keskuskauppakamari ei koskaan näe jätettyjen ilmoitusten sisältöä eikä kerää yksilöiviä tietoja ilmoittajista. 


Sopii kaikenkokoisille organisaatioille

Ominaisuuksiensa ansiosta Ilmoituskanava-palvelu soveltuu kaikenkokoisten organisaatioiden tarpeisiin. Ole yhteydessä ja kysy lisää!


Varaa aika ilmaiseen esittelyyn

Keskuskauppakamarin Ilmoituskanavan avulla organisaatiosi tarjoaa työntekijöille ja sidosryhmille luotettavan ja helppokäyttöisen ilmoituskanavan ilmoitusten tekemiseen. Ilmoituskanava auttaa täyttämään tulossa olevan ilmoittajansuojalain vaatimukset.


icon1