Whistleblowing-järjestelmä tarjoaa monipuoliset ominaisuudet

Nyt on aika perustaa ilmoittajansuojelulain mukainen ilmoituskanava! Ilmoituskanava-palvelu on alusta organisaationne väärinkäytösilmoitusten keräämiseen ja vuoropuheluun ilmoittajan kanssa. Kanavan kautta ilmoitusten vastaanottajat voivat kysyä ilmoittajalta lisäkysymyksiä ja tiedottaa tälle suoritetuista toimenpiteistä. Ilmoituskanava tarjoaa helpon ja tietoturvallisen väylän ilmoitusten vastaanotolle ja kommunikaatiolle ilmoittajien kanssa.

Anonyymit ilmoitukset

Ilmoituskanavan kautta henkilöstönne ja sidosryhmänne saavat mahdollisuuden jättää nimettömiä tai nimellisiä ilmoituksia organisaationne toiminnasta. Ilmoitukset voivat koskea ilmoittajan havaitsemia tai epäilemiä rikkomuksia, epäkohtia tai väärinkäytöksiä.

Whistleblowing-kanavan kautta voi jättää nimettömiä tai nimellisiä ilmoituksia organisaation toiminnasta.

Keskustelu ilmoittajan kanssa

Ilmoituksen lähettämisen jälkeen käsittelijä ja ilmoittaja voivat keskustella luottamuksellisesti viestitoiminnolla. Ilmoittajalta voidaan pyytää lisätietoa tapahtuneesta ja hänelle voidaan tiedottaa sisäisen tutkinnan tuloksista. Keskustelu voidaan käydä tarvittaessa paljastamatta kummankaan osapuolen henkilöllisyyttä.

Ilmoituskanava on whistleblowing-järjestelmä väärinkäytösilmoitusten keräämiseen ja vuoropuheluun ilmoittajan kanssa.

Monipuoliset ilmoituslomakevaihtoehdot

Ilmoituslomake voi olla lyhyt tai pitkä organisaationne tarpeiden mukaisesti. Ilmoituskanavassa voi myös olla joko yksi tai useita erilaisia ilmoituslomakkeita. Useaa lomaketta voi käyttää esimerkiksi silloin, jos ilmoituslomakkeilla halutaan kysyä eri asioita tai jos halutaan ohjata ilmoitukset eri henkilöille aihe- tai organisaatiokohtaisesti.

Ilmoituslomake voi olla lyhyt tai pitkä organisaation tarpeiden mukaisesti.

Tietoturva ja tietosuoja keskiössä

Ilmoitusten ehdottoman luottamuksellisuuden varmistamiseksi palvelun tietoturvaan on panostettu niin teknisten tietoturvaratkaisujen avulla kuin ylläpidollisten ja hallinnollisten prosessien tarkalla suunnittelulla. Keskuskauppakamari vastaa kaikista palvelun ylläpitoon, hallinnointiin ja kehitykseen liittyvistä seikoista. Keskuskauppakamari ei koskaan näe jätettyjen ilmoitusten sisältöä eikä kerää yksilöiviä tietoja ilmoittajista. 

Whistleblowing-ilmoituskanava vastaa Whistleblower-direktiivin vaatimuksiin.

Sopii kaikenkokoisille organisaatioille

Ominaisuuksiensa ansiosta Ilmoituskanava-palvelu soveltuu kaikenkokoisten organisaatioiden tarpeisiin. Ole yhteydessä ja kysy lisää!

Ominaisuuksiensa ansiosta Ilmoituskanava-palvelu soveltuu kaikenkokoisten organisaatioiden tarpeisiin.

Varaa aika ilmaiseen esittelyyn

Keskuskauppakamarin Ilmoituskanavan avulla organisaatiosi tarjoaa työntekijöille ja sidosryhmille luotettavan ja helppokäyttöisen ilmoituskanavan ilmoitusten tekemiseen. Ilmoituskanava auttaa täyttämään tulossa olevan ilmoittajansuojalain vaatimukset.

icon1