De viktigaste funktionerna

Tjänsten Anmälningskanal som vi tillhandahåller är en plattform för att samla in och behandla anmälningar om missbruk från din organisation. Via kanalen kan organisationen föra en dialog med anmälaren och även informera anmälaren om de åtgärder som vidtagits. Anmälningskanalen erbjuder ett enkelt och säkert sätt att ta emot anmälningar, kommunicera med anmälarna och behandla dem på ett enkelt sätt.

Anonyma anmälningar

Den som lämnar in anmälan kan lämna in den helt anonymt, men också avslöja sin egen identitet. Anmälningar kan lämnas in enkelt och med hänsyn till informationssäkerhet och anonymitet.

Ominaisuuksiensa ansiosta Ilmoituskanava-palvelu soveltuu kaikenkokoisten organisaatioiden tarpeisiin.

Diskussion med anmälaren

När anmälan har skickats kan konfidentiella diskussionerna mellan den som behandlar anmälningarna och anmälaren vid behov fortsätta utan att någondera partens identitet avslöjas.

Ilmoituskanava on whistleblowing-järjestelmä väärinkäytösilmoitusten keräämiseen ja vuoropuheluun ilmoittajan kanssa.

Informationssäkerhet och dataskydd i fokus

För att säkerställa absolut sekretess för anmälningarna har man satsat på tjänstens datasäkerhet genom tekniska informationssäkerhetslösningar samt genom noggrann planering av administrativa och förvaltningsrelaterade processer. Centralhandelskammaren ansvarar för alla frågor som rör administration, förvaltning och utveckling av tjänsten. Centralhandelskammaren ser aldrig innehållet i de anmälningar som lämnas in och samlar inte in några identifierande uppgifter om anmälaren.

Whistleblowing-ilmoituskanava vastaa Whistleblower-direktiivin vaatimuksiin.

Mångsidiga alternativ för anmälningsblanketter

En kanal kan ha en eller flera anmälningsblanketter. Det finns ett behov av flera blanketter om man exempelvis vill kunna skicka anmälningar till olika personer i frågor som rör olika ämnesområden eller om olika anmälningsblanketter används för att ställa olika frågor.

Ilmoituslomake voi olla lyhyt tai pitkä organisaation tarpeiden mukaisesti.

Lämplig för organisationer i alla storlekar

Tack vare dess funktioner är Anmälningskanal-tjänsten skalad för att möta behoven hos organisationer av alla storlekar.

Ominaisuuksiensa ansiosta Ilmoituskanava-palvelu soveltuu kaikenkokoisten organisaatioiden tarpeisiin.

Boka presentation

Med Centralhandelskammarens Anmälningskanal-tjänst kan du enkelt och kostnadseffektivt tillhandahålla en säker anmälningskanal för dina anställda och intressenter.