Mikä on whistleblower-direktiivi ja miksi Ilmoituskanavaa tarvitaan

EU:n whistleblower-direktiiviin mukainen ilmoittajansuojelulaki velvoittaa yritykset ja organisaatiot tarjoamaan anonyymin kanavan väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen.

Keskuskauppakamarin Ilmoituskanava-palvelun avulla organisaatiosi tarjoaa ilmoittajille anonyymin ja luotettavan väylän kertoa väärinkäytöksistä ja epäkohdista varhaisessa vaiheessa.

Ilmoittajansuojelulaki astunut voimaan 1.1.2023

Ilmoittajansuojelulaki on astunut voimaan 1.1.2023. Lailla on pantu täytäntöön Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiivi, ns. whistleblowing-direktiivi. Pääset tutustumaan ilmoittajansuojeluun myös valtioneuvoston sivuilta.

Laki edellyttää, että vähintään 50 henkilöä työllistävät organisaatiot ottavat käyttöön kanavan, jonka kautta on mahdollista tehdä ilmoituksia havaitsemistaan väärinkäytöksistä ja epäkohdista organisaatiossa. Kanavan kautta organisaatio ilmoittaa myös suoritetuista toimenpiteistä ilmoituksen tekijälle.

Yritysten ja organisaatioiden, joissa on vähintään 250 työntekijää, tulee perustaa ilmoituskanava maaliskuun 2023 loppuun mennessä. Vähintään 50 työntekijöiden yritysten ja organisaatioiden tulee perustaa ilmoituskanava viimeistään joulukuussa 2023.

Keskuskauppakamarin Ilmoituskanavan avulla yrityksesi täyttää lain vaatimukset ja tarjoaa työntekijöille ja muille ilmoittajille luotettavan ja helppokäyttöisen ilmoituskanavan ilmoitusten tekemiseen.

Whistleblower-direktiivi määrittää, että Vähintään 50 henkilöä työllistävillä organisaatioilla on oltava käytössä Whistleblowing-kanava, jota kautta on mahdollista tehdä ilmoituksia havaitsemistaan väärinkäytöksistä.

Ilmoituskanava on teitä varten, jos jokin seuraavista täyttyy:

1. Organisaatiossa on vähintään 50 työntekijää

Vähintään 50 henkilöä työllistävillä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioilla on oltava käytössä kanava, jota kautta on mahdollista tehdä ilmoituksia havaitsemistaan väärinkäytöksistä ja epäkohdista. Pienemmät organisaatiot voivat ottaa kanavan käyttöön vapaaehtoisesti ja osoittaa näin vastuullisuutta.

icon1

2. Organisaatio toimii tietyillä toimialoilla

Organisaatiosi on koosta riippumatta velvollinen tarjoamaan ilmoituskanavan, jos se toimii jollakin näistä toimialoista:

 • Finanssisektori ja muut rahanpesudirektiivin soveltamisalaan kuuluvat
 • Ilmailu, meriliikenne
 • Merellä tapahtuva öljyn- ja kaasunporaus
icon1

3. Organisaatio on vastuullinen toimija

Tutkimusten mukaan kestävään liiketoimintaan panostavat yritykset saavat kilpailijoihinsa nähden 5–15 vuoden etumatkan. Ilmoituskanava on osa yrityksen vastuullista toimintaa, jota niin henkilöstö, asiakkaat kuin sidosryhmätkin edellyttävät ja arvostavat.

Ota organisaatiossasi käyttöön ilmoituskanava, jos haluatte toimia vastuullisesti ja tarjota väylän kertoa väärinkäytösepäilyistä ja epäkohdista.

icon1

Kenen tulee voida jättää ilmoitus?

Organisaation tulee mahdollistaa, että vähintään organisaation nykyiset työntekijät voivat jättää ilmoituksia.
 

Suojelua vastatoimia vastaan saavat myös

 • nykyiset ja entiset työntekijät sekä työnhakijat
 • mahdolliset vapaaehtoistyöntekijät ja harjoittelijat
 • alihankkijoiden ja toimittajien palveluksessa olevat työntekijät
 • osakkeenomistajat.

Jos organisaatio on perustanut ilmoituskanavan vain henkilöstön käyttöön, muut edellä mainitut henkilöt voivat ilmoittaa asiastaan viranomaisen ilmoituskanavassa. Ilmoituskanava avataankin usein laajemmin kuin oman organisaation työntekijöille.

Ilmoituskanava-palvelu tarjoaa ratkaisun

icon whistle
Ilmoituskanavan välityksellä tarjoat henkilöstölle ja sidosryhmille mahdollisuuden jättää nimettömiä tai nimellisiä ilmoituksia organisaatiosi toiminnasta. Ilmoitukset voivat koskea ilmoittajan havaitsemia tai epäilemiä rikkomuksia, epäkohtia tai väärinkäytöksiä. Ilmoituskanava-palvelussa voidaan käydä myös keskustelua ilmoittajan kanssa ja pyytää tarvittaessa lisätietoja tapahtuneesta.
icon whistle
Vain organisaatiosi valtuuttamilla henkilöillä on pääsy ilmoituksiin. He voivat käydä keskustelua ilmoittajan kanssa Ilmoituskanavan kautta. Ilmoitukset ovat täysin ilmoittajan ja käsittelijöiden välisiä.
icon whistle
Tarjoamme koulutusta organisaatioille käyttöönotosta ja ilmoituskanavasta viestimisestä.

Suunnittele sisäiset prosessit ilmoituskanavaa käyttöönottaessasi:

 • Nimeä ilmoituskanavan toiminnasta vastaava henkilö tai yksikkö
 • Suunnittele organisaatiollenne sopivat ilmoitusten käsittelyprosessit tietosuoja ja tietoturva huomioiden:
   1. Ketkä organisaatiossanne vastaavat ilmoitusten vastaanottamisesta, käsittelystä ja jatkotoimista?
   2. Miten varmistetaan ilmoitusten käsittelyn määräaikojen toteutuminen?
   3. Kuinka usein ja kenelle ilmoituksista raportoidaan?
   4. Mihin tulleet ilmoitukset arkistoidaan ja mitä tietoa sisällytetään arkistoon?
 • Tee tietosuoja-asetuksen edellyttämä vaikutustenarviointi ja laadi ilmoitusten käsittelystä tietosuojaseloste käyttäjiä varten.
 • Viesti ilmoituskanavan käyttöönotosta ja huolehdi, että henkilöstösi ja sidosryhmät löytävät ilmoituskanavan. Henkilöstölle kanavasta voi viestiä esimerkiksi intrassa ja muille sidosryhmille verkkosivuilla. Kerro selkeästi, mitä tarkoitusta varten ilmoituskanava on.

Varaa aika ilmaiseen esittelyyn

Keskuskauppakamarin Ilmoituskanavan avulla organisaatiosi tarjoaa työntekijöille ja sidosryhmille luotettavan ja helppokäyttöisen ilmoituskanavan ilmoitusten tekemiseen. Ilmoituskanava auttaa täyttämään tulossa olevan ilmoittajansuojalain vaatimukset.

icon1