Miksi Ilmoituskanava?

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 7.10.2019 whistleblowing-direktiivin (ilmoittajien suojelusta annettu direktiivi 2019/1937/EU), jonka oli määrä tulla voimaan 17.12.2021.

Ilmoittajiensuojelulakia koskevan hallituksen esityksen jatkovalmistelu on viivästynyt eikä laki tule voimaan direktiivissä säädettyyn määräaikaan mennessä. HE annetaan arviolta helmikuun lopussa viikolla 8/2022. Laki tullee voimaan aikaisintaan maaliskuun 2022 lopussa. Direktiivistä ei aiheudu yrityksille velvoitteita ennen kuin kansallinen lainsäädäntö on tullut voimaan.

Laki tulee edellyttämään, että vähintään 50 henkilöä työllistävät organisaatiot ottavat käyttöön kanavan, jonka kautta on mahdollista tehdä ilmoituksia havaitsemistaan väärinkäytöksistä ja epäkohdista organisaatiossa. Kanavan kautta organisaatio ilmoittaa myös suoritetuista toimenpiteistä ilmoituksen tekijälle.

Keskuskauppakamarin Ilmoituskanavan avulla yrityksesi täyttää direktiivin vaatimukset ja tarjoaa työntekijöille ja muille ilmoittajille luotettavan ja helppokäyttöisen kanavan ilmoitusten tekemiseen.

Palvelussamme ilmoituksia vastaanottavat henkilöt hallinnoivat ja käsittelevät ilmoituksia helposti. Palvelun kautta vain yrityksen valtuuttamilla henkilöillä on pääsy ilmoituksiin. Ilmoitukset ovat ilmoittajan ja yrityksen erikseen valtuuttamien henkilöiden välisiä.

Tarkista tästä, velvoittaako direktiivi sinun yritystäsi:

Yrityksesi on velvollinen tarjoamaan kanavan, jos

 • organisaatiossasi on vähintään 50 työntekijää
 • organisaatiosi toimii rahoituspalvelujen alalla tai on alttiina rahanpesulle tai terrorismin rahoitukselle.

Kenen tulee voida jättää ilmoitus?

Yrityksen tulee mahdollistaa, että vähintään yrityksen nykyiset työntekijät voivat jättää ilmoituksia.

Suojelua vastatoimia vastaan saavat myös

 • yrityksen nykyiset ja entiset työntekijät sekä työnhakijat
 • yrityksen osakkeenomistajat
 • yrityksen alihankkijoiden ja toimittajien palveluksessa olevat työntekijät
 • yrityksen mahdolliset vapaaehtoistyöntekijät ja harjoittelijat

Jos organisaatio on perustanut ilmoituskanavan vain henkilöstön käyttöön, muut henkilöt voivat ilmoittaa asiastaan suoraan viranomaisen ilmoituskanavaan.

Pähkinänkuoressa:

 • Ota käyttöön sisäinen ilmoituskanava, joka mahdollistaa turvallisen ilmoittamisen ilman, että ilmoittajan henkilöllisyys paljastuu
 • Nimeä ilmoituskanavan toiminnasta vastaava henkilö tai yksikkö
 • Anna ilmoittajalle vastaanottoilmoitus seitsemän päivän sisällä ilmoituksen vastaanottamisesta
 • Anna ilmoittajalle kolmen kuukauden sisällä vastaanottoilmoituksesta tieto, mihin toimenpiteisiin ilmoituksen takia on ryhdytty

Keskuskauppakamari tarjoaa yrityksellesi mahdollisuuden luoda direktiivin edellyttämä, kustannustehokas Ilmoituskanava

 • Yrityksesi täyttää helpolla tavalla direktiivin velvoitteen
 • Ilmoituskanava on tietoturvallinen ja eettinen

Haluatko lisää tietoa ilmoituskanavasta?

Soita meille 09 4242 6260

Jätä yhteydenottopyyntö

Varaa henkilökohtainen esittely

Täältä saat lisätietoa:

Työ- ja elinkeinoministeriö: Korruptiontorjuntaopas pk-yrityksille

EUR-Lex: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1937 , nk. whistleblowing-direktiivi

Oikeusministeriön hankesivu: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta